Let op!!!! Onderaan deze pagina vindt u de hoogste corpsschutters vanaf 1961 tot heden

Bij de historie hoort natuurlijk het verslag van de eerste secretaris van de Schietvereniging en wel de heer G.J. Kruitbosch. Hij is secretaris geweest tot 1992 en heeft alles perfect bijgehouden. De eerste pagina uit een van de schriftjes wil ik u niet onthouden. Omdat het toch wat slecht leesbaar is heb ik het vervolg van dit verslag verder getypt. Mocht u interesse hebben de verslagen eens te lezen kunt u altijd even contact opnemen met Harrie Timmer, de huidige secretaris van onze vereniging en beheerder van het archief.


van de nieuwe leden benoemd om samen met de vier leden van het oude bestuur de zaken verder uit te werken, na stemming werden de heren J.Groot Lipman, A.Breedveld en B.H.Heyink met meerderheid van stemmen benoemd en deze benoeming aanvaarden. Tot teleurstelling echter werd de vergunning bij Veldwijk niet toegewezen. Op een bijeenkomst van het v.l.bestuur werd besloten een poging te doen bij F.J.Reterink. Na een bezoek van een paar bestuursleden bij F.J.Reterink zegde deze alle medewerking toe. De voorzitter zou direct een aanvraag voor een vergunning indienen, dit werd echter een lange lijdensweg, want na diverse bijeenkomsten van het v.l.bestuur was het steeds weer nog geen vergunning. Doch nadat de heren Groot Lipman en Kruitbosch in Febr. 1960 een bespreking met de burgemeester hadden, stuurde de secretaris een nieuwe aanvraag in en 6 weken later was er een vergunning. Hierna was er een nieuwe vergadering van het v.l. bestuur, op deze vergadering werd besloten een nieuwe algemene vergadering te houden waar de in 1958 opgegeven leden werden aangeschreven en ook de meeste weer aanwezig waren met enkele anderen en de vereniging werd opgericht.
Ledenvergadering
Ledenvergadering werd er anders niet gehouden als de oprichtingsvergadering, hetgeen hier besloten werd is in de notulen vermeld.
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering werden verder gehouden op 17 October over een bespreking voor een onderling concours, besloten werd deze te houden op 30 October en de leden in drie groepen in te delen, verder werd besloten een jeugdafdeling op te richten met een windbuks. Op 23 januari werd er weer vergaderd voor het opmaken van de agenda voor de algemene vergadering.
Ledental
Begonnen werd op 1 Mei met 27 leden, er gaven zich 5 nieuwe op zodat het ledental thans bestaat uit 32. De jeugdafdeling heeft thans 15 leden.
Schietoefening
Schietoefening vingen aan op 1 Mei en op 26 December de laatste. In 1960 was het hoogst op de vaste baan Johan Groot Lipman met 572 punten. Verder F.J.Reterink met 529 punten, G.J.Reterink met 517 punten terwijl J.Smale met 486 punten met nog 2 series te schieten en F.Schutte met 464 punten met nog 3 series wel tot de hoogste 5 zullen behoren. De hoogste serie op de vaste baan in 1960 was voor F. Schutte met 28 punten, daarop volgden met 27 punten F. ten Broeke en H. Achtereekte. Werd er in het begin nogal eens gepoedeld later ging het beter al kan het natuurlijk nog veel beter.
Het Onderling concours
werd gehouden op 30 October. In groep A werd G.J.Reterink 1e met 24 punten, 2e Johan Groot Lipman met 23 punten en in groep B was H.Verwolde 1e met 26 punten, 2e F.J.W.Reterink III met 22 punten en terwijl in groep C 1e werd G.J.Kruitbosch met 23 punten en 2e H.Bolink met 21 punten. De prijzen bestonden uit krentenbroden, sigaren enz. allen kregen een prijs en er was veel animo, de prijs voor de hoogste serie was voor H.Verwoolde van de Bgroep. Na eerst een paar zondagen in de schuur van F.J.Reterink werd geschoten, ging men toen de openlucht in, maar toen de herfst kwam was een hok om onderdak te zijn wel een noodzaak. Na enkele aanvragen welke steeds te duur waren deelde de heer F.J.Reterink mede dat hij een oud kippenhok wilde afbreken en stelde dit ter beschikking van de vereniging welke dit direct aanvaarde, dit hok werd met eigen krachten afgebroken en nieuw opgebouwd. De leden die hieraan hebben meegewerkt onze hartelijke dank en bijzonder ons timmermanlid H.Verwoolde. Verder een bijzonder woord van dank aan de fam. F.J.Reterink voor de volle medewerking, het beschikbaar stellen van het terrein en het beschikbaar stellen van het hok. Hierbij meen ik het doen en laten der vereeniging zooveel mogelijk te hebben vermeld, de vereeniging verder een goede toekomst tot te wenschen en eindigen met dat de leden getrouw en met veel succes de wekelijksche oefeningen zullen bijwonen.
De v.l. secretaris G.J.Kruitbosch.
Tevens uit de schriftjes hieronder een opsomming van de hoogste schutters uit de verschillende jaren.
 1. 1961 J. Groot Lipman met 1076 punten (gemiddeld 21,1 per serie)
 2. 1962 F.J.W.Reterink met 1185 punten (gemiddels 22,8 per serie)
 3. 1963 F.J.W.Reterink met 1088 punten (gemiddeld 22,6 per serie)
 4. 1964 F. Schutte met 1245 punten (gemiddeld 23,9 per serie)
 5. 1965 F. Schutte met 1224 punten (gemiddeld 23,5 per serie)
 6. 1966 G.J.Reterink met 1322 punten (gemiddeld 25,4 per serie)
 7. 1967 H. de Jong met 1293 punten (gemiddeld 24,9 per serie)
 8. 1968 H. de Jong met 1281 punten (helaas geen gemiddelde bekend)
 9. 1969 H. de Jong met 1250 punten (geen gemiddelde vermeld)
 10. 1970 F.J.W.Reterink met 1257 punten (geen gemiddelde vermeld)
 11. 1971 W. Huis in 't Veld met 1222 punten (gemiddeld 23,2 per serie)
 12. 1972 H. Heijink met 1333 punten (gemiddeld 25,2 per serie)
 13. 1973 H. Heijink met 1391 punten (gemiddeld 26,7 per serie)
 14. 1974 H. Heijink met 1385 punten (gemiddeld 26,6 per serie)
 15. 1975 H. Heijink met 1432 punten (gemiddeld 27,5 per serie)
 16. 1976 H. Heijink met 1431 punten (gemiddelde niet vermeld)
 17. 1977 H. Heijink met 1474 punten (gemiddeld 27,9 per serie)
 18. 1978 F.J.W.Reterink met 1450 punten (gemiddeld 27,4 per serie)
 19. 1979 H. Heijink met 1490 punten (gemiddeld 28,7 per serie)
 20. 1980 T. Groot Lipman en H.Kemper met 1437 punten (gem.27,6 per serie)
 21. 1981 T. Groot Lipman met 1468 punten (gemiddeld 28,2 per serie)
 22. 1982 F.J.W. Reterink met 1452 punten (gemiddeld 27,9 per serie)
 23. 1983 F.J.W. Reterink met 1460 punten (gemiddeld 28,1 per serie)
 24. 1984 J.Grootentraast met 1519 punten (gemiddeld 28,7 per serie)
 25. 1985 H.Wiggers met 1462 punten (gemiddeld 28,1 per serie)
 26. 1986 H.Wiggers met 1473 punten (gemiddeld 28,3 per serie)
 27. 1987 H.Wiggers met 1471 punten (gemideld 28,3 per serie)
 28. 1988 H.Schutte met 1514 punten (gemiddeld 29,1 per serie)
 29. 1989 H.Wiggers en E.Reterink met 1503 punten (gem. 28,4 per serie)
 30. 1990 H.Wiggers vanaf hier worden geen puntentotalen meer gegeven
 31. 1991 Eelko Blankevoort
 32. 1992 Hans Wiggers
 33. 1993 Eelko Blankevoort
 34. 1994 Eelko Blankevoort
 35. 1995 Eelko Blankevoort
 36. 1996 Eelko Blankevoort
 37. 1997 Eelko Blankevoort
 38. 1998 Eelko Blankevoort
 39. 1999 Eelko Blankevoort met 1511 punten (gemiddeld 29,05 per serie)
 40. 2000 Frank Reterink met 1540 punten (gemiddeld 29,05 per serie)
 41. 2001 Eelko Blankevoort met 1504 punten (gemiddeld 28,92 per serie)
 42. 2002 Frank Reterink met 1507 punten (gemiddeld 28,98 per serie)
 43. 2003 Erik Reterink met 1502 punten (gemiddeld 28,88 per serie)
 44. 2004 Erik Reterink met 1495 punten (gemiddeld 28,75 per serie)
 45. 2005 Erik Reterink met 1495 punten (gemiddeld 28,75 per serie)
 46. 2006 Frits Reterink Jr. met 1520 punten (gemiddeld 28,67 per serie)
 47. 2007 Frits Reterink Jr. met 1466 punten (gemiddeld 28,19 per serie)
 48. 2008 Erik Reterink met 1492 punten (gemiddeld 28,69 per serie)
 49. 2009 Erik Reterink met 1501 punten (gemiddeld 28,87 per serie)
 50. 2010 Erik Reterink met 1483 punten (gemiddeld 28,52 per serie)
 51. 2011 Erik Reterink met 1500 punten (gemiddeld 28,85 per serie)
 52. 2012 Erik Reterink met 1527 punten (gemiddeld 28,81 per serie)
 53. 2013 Erik Reterink met 1509 punten (gemiddeld 29,02 per serie)
 54. 2014 Erik Reterink met 1503 punten (gemiddeld 28,90 per serie)
 55. 2015 Erik Reterink met 1487 punten (gemiddeld 28,60 per serie)
 56. 2016 Bert van 't Spijker met 1519 punten (gemiddeld 29,21 per serie)